मन्टो र ईश्मतका 'अश्लील' साहित्य
हरि शर्मा काठमाडौं, जेठ २६