इरानले खसाल्यो अमेरिकी ड्रोन
एजेन्सी काठमाडौं, असार ५