विकट वडामा सेवा दिन तुलसीपुरले सञ्चालन गर्‍यो एम्बुलेन्स सेवा