पाकिस्तान ‘गर वा मर’को अवस्थामा
एजेन्सी काठमाडौं, असार ८