कराँतेमा प्रहरीलाई एकै दिन ४ स्वर्ण 
नारायण खड्का दाङ, वैशाख ९